Célok, tevékenységek

A kutatócsoport általános célja

Szervezett formájú, munkamegosztású, egységes arculatú csapatként projektszerűen végzünk olyan komplex kutatómunkát, amely az archeometallurgia valamennyi tevékenységi területéhez kapcsolódik:

1. A fémelőállításhoz és fémfeldolgozáshoz direkt vagy indirek módon köthető régészeti leletek anyagvizsgálata, azok azonosítása, kémiai, ásványtani összetételének, makro- és mikroszerkezetének leírása, archeometallurgiai jellegű lelőhelyek szerkezetének vizsgálata. ArguMArcheometria

2. Konkrét fémtárgyak, illetve tárgycsoportok előállításához, alakításához, valamint fém alapanyagok metallurgiájához kapcsolódó korabeli technikák, technológiák megfogalmazása, fizikai-kémiai, metallurgiai és technológiai jellemzőinek minél pontosabb leírása.ArguMFémtechnológiák, metallurgia

3. Korhűségre törekvő rekonstrukciós kísérletek, amelyekkel a feltételezett korabeli fémelőállítási és fémalakítási technikát, technológiát lehet tesztelni, mintegy kontrollálni az előző tevékenységek megállapításait.ArguMKísérleti archeometallurgia

4. Az archeometallurgiai vizsgálatok eredményeinek szinkronizálása különböző korszakok, népek metallurgiai kultúrájának történeti vonatkozásaihoz.ArguMTechnika- és technológiatörténet

A kutatócsoport tevékenységei

Összehangolt stratégia, illetve munkamegosztás alapján, külső igény vagy belső elhatározás alapján megtervezett archeometallurgiai kutatási, vizsgálati projektek végrehajtása és azok disszeminációja, publikálása. A kutatási projektek résztevékenységei közé tartoznak:

  • Régészeti ásatásokról, illetve egyéb helyről származó történeti fémtárgyak, a fémelőállításhoz, fémalakításhoz és fémfeldolgozáshoz, mint technológiai folyamatokhoz köthető leletek (ércek, salakok, segéd- és adalékanyagok, tüzelőanyagok, kemencedarabok és a technikai felszerelés különböző darabjai, félkész termékek, hulladékok) komplex – kémiai analitikai, makro- és mikroszerkezeti, metallográfiai, mechanikai-szilárdsági, ásványtani - anyagvizsgálata.
  • A fent említett területeken rekonstrukciós kísérletek - próbakohósítások, olvasztások, öntések, kovácsolás és alakítástechnikák, felület- és hőkezelési technikák reprodukálása - megtervezése és reprodukálható módon történő végrehajtása.
  • A régészeti, történeti és műszaki aspektusok, kutatási eredmények együttes felhasználásával a korabeli technikára, technológiára vonatkozó megállapítások, jellemzések megfogalmazása.

A kutatócsoport tevékenységét, eredményeit egységes arculatú műhelyként prezentálja és promótálja. A csoport tevékenységének egyedisége interdiszciplináris összetételén alapul. Mivel mind műszaki, mind természettudományi, mind régész és történész szakemberek összehangolt munkájáról van szó, egy-egy vizsgálati projekt komplex, multidiszciplináris jelleggel készül el, felhasználhatóan valamennyi érintett szakterület kutatói, szakemberei számára.