Kutatók, közreműködők

Dr. Török Béla, a csoport vezetője, egyetemi docens, okleveles kohómérnök, archeometallurgus, a műszaki tudomány doktora (PhD), történelemtanár, történelem szakos bölcsész

Munkahely: Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet

Kapcsolódó tagság: A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottságának tagja, az MTA Miskolci Területi Bizottsága Anyagtudományi és Metallurgiai Szakbizottságának titkára, az MTA Metallurgiai Tudományos Bizottságának tagja, az Union Internationale Des Sciences Préhistoriques Et Protohistoriques (UISPP) tagja

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • 23 éves archeometriai és archeometallurgiai tudományos kutatómunka, mintegy 30 archeometriai-archeometallurgiai publikáció és több mint 20 előadás Magyarországon és külföldön,
 • a kutatócsoport irányítása, képviselete, munkájának koordinálása, kutatási megbízások, új projektek, forráslehetőségek, működést elősegítő pályázati rendszerek felkutatása, aktivizálása, a csoport nevében történő kapcsolattartás
 • kiemelt szakterülete a vas archeometallurgiájához, illetve különböző vas és egyéb fémtárgy (réz, bronz, nemesfémek) archeometriájához köthető interdiszciplináris kutatási témák (anyagvizsgálatok, rekonstrukciós kísérletek, korabeli kohászati, fémalakítási és öntési technológiák elméleti és gyakorlati vonatkozásai, történeti aspektusok, összefüggések), különös tekintettel a Kárpát-medence és vas- és fémművességére a szkíta és kelta korban, illetve a késő római kortól a 12. századig.
 • az archeometallurgia hazai bevezetése a műszaki felsőoktatásba (archeometallurgiai bevezető tárgy oktatása anyagmérnök alapszakon, archeometallurgiai kiegészítő szakirány bevezetése anyag- és kohómérnök mesterszakon, illetve az Archeometallurgia c. egyetemi jegyzet elkészítése).
* * * * *

Dr. Mertinger Valéria, egyetemi tanár, intézetigazgató-helyettes, okleveles kohómérnök, okleveles anyagtudományi mérnök-fizikus, a műszaki tudomány doktora (PhD, dr. habil)

Munkahely: Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Fémtani, Képlékenyalakítástani és Nanotechnológiai Intézet

Kapcsolódó tagság: Magyar Anyagtudományi Egyesület tagja, felügyelő bizottsági tag.

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • fémes fázisazonosítás, fémes anyagok és ötvözetek finomszerkezetvizsgálata, röntgendiffrakció, maradó feszültség vizsgálat, röntgendiffrakciós vizsgálatok, fémes szerkezeti anyagok, fémtechnológiák, fémes technológiák analitikus és végeselemes modellezése.
* * * * *

Dr. Barkóczy Péter, egyetemi docens, okleveles anyagmérnök, anyaginformatikus, a műszaki tudomány doktora (PhD)

Munkahely: Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Fémtani, Képlékenyalakítástani és Nanotechnológiai Intézet

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • a réz, ón és ólom alapú ötvözetek előállításához, alakításához kapcsolódó optikai mikroszkópi és röntgen diffrakciós vizsgálatok koordinálása, nem-vas fémalapú ötvözetek mikroszerkezetének elemzése, a vonatkozó technológiai lépések elemzése, különös tekintettel a Kárpát-medence rézkori és bronzkori fémelőállítására és fémművességére.
* * * * *

Kovács Árpád, mérnöktanár, okleveles kohómérnök, anyagvizsgáló mérnök

Munkahely: Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Fémtani, Képlékenyalakítástani és Nanotechnológiai Intézet

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • Pásztázó elektronmikroszkópos leletvizsgálatok megszervezése, lebonyolítása. A vizsgálati eredmények összehasonlítása, a korabeli technológiára utaló anyagszerkezeti megállapítások, feltételezések megfogalmazása.
* * * * *

Ferenczi Tibor, egyetemi tanársegéd, okleveles kohómérnök, műhelyvezető

Munkahely: Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, Metallurgiai és Öntészeti Intézet

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • Metallurgiai jellegű, rekonstrukciós, elsősorban laboratóriumi és műhelykísérletek megtervezése és kivitelezése, az ebből származó adatok, megfigyelések lejegyzése, kezelése, technológiai szempontú kiértékelése.
* * * * *

Dr. Kristály Ferenc, tanszéki mérnök, mineralógus, okleveles geológus ásványtan szakképzéssel, a műszaki tudományok doktora (PhD), laborvezető

Munkahely: Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Ásványtani és Földtani Intézet

Kapcsolódó tagság: a Magyar Anyagtudományi Egyesület tagja, 2010-től, a Magyarhoni Földtani Társulat tagja, 2012-től,

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • műszaki és régészeti kerámiák, építőanyagok és ásványi nyersanyagok anyagvizsgálata, röntgen-pordiffrakciós vizsgálatok és vonatkozó kiértékelések, termoanalitikai vizsgálatok, ásvány- és kőzettani vonatkozású, szintetikus termékekre is alkalmazható optikai és elektronmikroszkópos vizsgálati technikák, elemzés és adatértelmezés, diffraktométeres röntgendiffrakciós eljárások alkalmazása, fejlesztése a teljesen roncsolás mentes vizsgálatokhoz
* * * * *

Dr. Ringer Árpád, egyetemi docens, tanszékvezető, régész, geográfus

Munkahely: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Őstörténeti és Régészeti Tanszék

Kapcsolódó tagság: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság tagja, az MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság munkabizottsági vezetője, az Union Internationale Des Sciences Préhistoriques Et Protohistoriques (UISPP) tagja

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • A kutatócsoport iparrégészeti jellegű általános szakmai koordinációja.
 • Régészeti jellegű általános szakértés, lektorálás, külső kapcsolattartás, kapcsolatkiépítés.
 • A kutatócsapat régészeti vonatkozású propagálása, népszerűsítése.
 • Szakterület: ősrégészet
* * * * *

Dr. Pusztainé Dr. Fischl Klára, egyetemi adjunktus,

Munkahely: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Őstörténeti és Régészeti Tanszék

Kapcsolódó tagság: Az Ősrégészeti Társaság tagja, az MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság tagja

Kapcsolódó tevékenység és szakterület:

 • Szakterületéhez kapcsolódó, iparrégészeti jellegű szakértés, lektorálás, projektszervezés, projektcentrikus kapcsolattartás, kapcsolatkiépítés.
 • A kutatócsapat régészeti vonatkozású propagálása, népszerűsítése.
 • Szakterület (régészeti): rézkor, bronzkor, római kor és középkor (nemvas fémek vonatkozásában).